(02) De weg naar Versailles

Inhoudsopgave

Aan alle zijden door vijanden omringd en bedreigd, besluit zij met haar kinderen een toevlucht te zoeken in het donkere Parijs, de onderwereld van de misdaad en de bandeloosheid, waar zij aldra bescherming vindt bij Nicolas, de speelkameraad uit haar kinderjaren en thans aanvoerder van … een bandietenbende. Aanvankelijk verdoofd door haar diepe val en de vernederingen, die zij heeft moeten ondergaan, aanvaardt Angélique de aangrijpende vriendschap, die haar in deze bonte wereld van rovers, bedelaars en mismaakten wordt geboden. De zeldzame geestkracht, die zij steeds heeft getoond, laat haar ook hier niet in de steek en langzaam aan ontwaakt zij uit haar lethargie. Een stem, van welke zij de oorsprong niet kent, spreekt haar van een nieuwe, hoopvolle toekomst, van de weg naar Versailles, die voor haar uitkomst en bevrijding belooft.