(07) Angélique en haar grote liefde.

1. ZHU uitgave
2. ZHU uitgave vertaald door K. de Haan

Van dit boek zijn er in Nederland 3 verschillende versies:

  1. De bekendste is de Zuid-Hollandsche Uitgeverij
  2. Ook van de Zuid-Hollandsche Uitgeverij (maar de juiste vertaling van K. de Haan)
  3. Uitgave Nederlandse Boekenclub 1975, vertaling door K. de Haan.
3. Uitgave Nederlandse Boekenclub 1975

En nu komt het: Alleen de laatste 2 uitgaves zijn zoals de vertalingen moeten zijn. Ik heb de boeken die van de Franse, Duitse en Engelse gelegd. Van 1. zijn stukken weggevallen en dat maakt het jammer want als je alles leest dan worden vragen die ik later had beantwoord: Toen ik nr. 3 in handen had in 1998! en las, werd ik direct getroffen door de eerste regels. Een boek dat ik al 24 jaar in mijn bezit had, begon echt anders. Ik ging direct lezen en het het nog steeds een heerlijk boek. Het is levendiger en leest makkelijker weg.

Inhoudsopgave:

De piratenkapitein Rescator, die haar destijds op Kreta voor een fabelachtige som uit handen van de “De schrik van de Middellandse Zee” kocht, voert het bevel over de “Gouldsboro“. Angélique voelt zich op een overklaarbare wijze tot hem aangetrokken, maar hij boezemt haar tegelijkertijd een vreemde afkeer in. De metgezellen van Angélique aan, bevreesd dat Rescator hen in de Nieuwe Wereld tot slavenarbeid op zijn uitgestrekte landgoederen zal dwingen, ontketenen een felle muiterij, waarin Angélique al haar scherpzinnigheid en tact moet gebruiken om het ergste onheil af te wenden.

Ook de landing ten zuiden van Canada schept nieuwe moeilijkheden, wanneer zowel Fransen, Engelsen als Indianen elkaar het grondgebied aldaar betwisten. Maar na vele spannende incidenten, waarin de metgezellen van Angélique zich achter Rescator hebben geschaard en hem als hun meester erkennen, breekt ten slotte voor alleen een tijd van vrede en rust aan en vindt Angélique het grote geluk in haar ware liefde en in haar kinderen!