(03) Favoriete des Konings

Inhoudsopgave:

Na “Markiezin der Engelen” en “De weg naar Versailles” verscheen ook dit derde deel in de Angélique-cyclus als filmeditie. Gerijpt tot een dynamische vrouw, die een weergaloos raffinement tegenover de haar bedreigende gevaren weet te stellen, baant Angélique zich na haar diepe beproevingen in het donkere Parijs een weg naar welvaart en autonomie. Ook als losbandige edellieden, nauw gelieerd aan het hof van de Zonnekoning, haar nieuwe bestaan dreigen te vernietigen, grijpt zij de spelingen van een wonderlijk lot aan, die haar de toegang openen naar haar zo fel begeerde doel: het hof van Versailles, waar zij de haar ontnomen rechten hoopt terug te veroveren. Zij schrikt zelfs niet terug voor een “marriage de raison” met haar neef, Markies Philippe de Plessis-Bellière, een verwaande en trotse hoveling, die haar weliswaar de diepste vernederingen doet ondergaan, maar waardoor de zo hartstochtelijk verlangde toegang tot het schitterende en verkwistende hof van de lichtzinnige Zonnekoning voor haar wordt geopend.