(04) Angélique en haar koning

Inhoudsopgave:

In dit vierde deel ontmoeten wij Angélique in haar bloeiende en onweerstaanbare charme en sterker dan ooit gewapend met haar onverzettelijke en scherpe geest, aan het hof van de Zonnekoning. Een wereld vol pracht en praal, waarin vele vrouwen dingen naar de attenties van de koning en met niets en niemand ontziende middelen trachten elke rivale te vernietigen. Angéliques echtgenoot, die het hem opgedrongen huwelijk niet kan vergeten, volhardt in een wrede, schier satanische houding jegens haar, ondanks al haar pogingen hem milder te stemmen. De koning, die een opmerkelijke belangstelling voor Angélique toont, ontdekt ook haar talent om belangrijke zaken te regelen en dan worden wij betrokken in een stroom van elkaar bliksemsnel opvolgende, schokkende gebeurtenissen, waarin Angélique de grilligheid van het lot leert kennen en haar tegenslag op tegenslag treffen, waaronder het verlies van haar echtgenoot en een van haar zoons in de oorlog. Zal zij zich, alleen achtergebleven aan de intriges aan het hof die steeds gevaarlijker voor haar worden, weten te onttrekken en zij haar rivalen de mond kunnen snoeren?